Запобігання корупції

Новини

Інформація про здійснені установою заходи з реалізаціїантікорупційної політики

Акти

Акти антикорупційного законодавства (нормативно-правова база)

Діяльність уряду

Антікорупційна діяльність Уряду

Документи установи

Нормативні та організаціно-розпорядчі документи, методичні матеріали з питань запобігання корупції

Посилання

"Антікорупційна програма ДСНС України" та інформація про результати її виконання

Стан

Стан виконання Установою заходів щодо запобігання та виявлення корупції