ШОСТКИНСЬКІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КУРСИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Шосткинські курси ЦЗ та БЖД 3 категорії – основний підрозділ Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області.

Курси на місцевому та об’єктовому рівнях проводять курсове навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб’єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних,несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів

АДРЕСА КУРСІВ
41108, місто Шостка, вул.Ціолковського-10
+38(05449) 7 -25-52
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КУРСІВ
Кравченко Микола Анатолійович

Кравченко Микола Анатолійович

Завідувач курсів

Мороз Олексій Юрійович

Мороз Олексій Юрійович

Майстер виробничого навчання

Ількун Михайло Федорович

Ількун Михайло Федорович

Майстер виробничого навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ
КРАВЧЕНКО Микола Анатолійович
ПОНЕДІЛОК
МОРОЗ Олексій Юрійович
СЕРЕДА
ІЛЬКУН Михайло Федорович
П’ЯТНИЦЯ

Консультації безпосередньо на об’єктах та в установах надаються за попередньою домовленістю.

 

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ КУРСІВ на 2019 рік

п/п
Категорія  тих, хто навчаєтьсяЗагальна кількість годин за програмами

Кількі

сть

нав-

чаль-

них

груп

Строки

прове-

дення

занять

Найменування районів, міст та кількість тих, хто навчається
м.Шостка

Шосткинсь

кий р-н

 1.   Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
1Особи, які очолюють об’єктові формування  ЦЗ:     
–  командири протипожежних формувань18126-28.0310 
2–  командири формувань зв’язку18115-17.0110 
3–  командири аварійно – технічних формувань18122-24.01 10
4–  начальники  СП18126-28.0210 
5–  командири формувань захисту рослин18119-21.03 10
6–  командири формувань захисту тварин18116-18.04 10
7–  командири формувань охорони громадського порядку18128-30.05 10
 2.  Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
8Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання18102-04.0410 
9Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій:     
розвідники- хімікі18124-26.0910 
10Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

18

18

2

19-21.02

14-16.05

1010
11Керівники  навчальних груп з підготовки працівників  суб’єктів господарювання  діям у надзвичайних ситуаціях

18

18

2

04-06.06

26-28.11

1010
12Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

18

18

2

15-17.10

22-24.10

1010
13Спеціальна підготовка осіб, які залучаються до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

24

24

24

3

11-13.06

10-12.09

12-14.11

10

10

10
 3.   Особи керівного складу та фахівці, діяльність яких пов’язана із забезпеченням та виконанням заходів пожежної безпеки
14Посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

16

16

 

2

12-13.02

08-09.10

1010
15Посадові особи, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки

24

24

2

09-11.04

19-21.11

1010
 Загалом:422 год

22

Групи

220

чол.

Осіб:120100

Категорії осіб

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту

годин
грн
коп

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

годин
грн
коп

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

годин
грн
коп

Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

годин
грн
коп

Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки

годин
грн
коп

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

годин
грн
коп

Спеціальна підготовка осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

годин
грн
коп

Посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

годин
грн
коп

Посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

години
грн
коп

Пакет документів для оформлення договору на навчання