Навчально-консультаційний пункт у місті Ромни

Навчально-консультаційний пункт є структурним підрозділом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області та підпорядковується начальнику центру. Пункт здійснює практичне навчання безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах та сприяє виконанню відповідним органом місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Каплун Микола Іванович

Каплун Микола Іванович

Завідувач пунктом

АДРЕСА ПУНКТУ
місто Ромни, 42000, вулиця Аптекарська, 3
+380544821348
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУНКТУ
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

організація та проведення за програмами практичної підготовки до дій у НС навчальної роботи з відпрацювання навчально-виробничих завдань з планування, організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях СОН, тренувань та інших навчально-організаційних заходів з ЦЗ

МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА

надання методичної допомоги та консультування керівників навчальних занять за програмами теоретичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в системі професійного навчання кадрів на виробництві

МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО

методичне керівництво мережею консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах з метою організації та проведення серед місцевого населення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях

НАВЧАЛЬНА БАЗА

забезпечення умов для проведення на базі пункту виїзних занять за програмами постійнодіючих семінарів та курсів удосконалення керівних кадрів педагогічним складом центру

ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА

забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами, надання послуг з розробки плануючої, програмно-методичної документації, інформаційно-довідкових і наочних матеріалів та виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій з навчання населення

РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ

створення, розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази пункту

ПЛАН РОБОТИ ПУНКТУ

ПЕРЕЛІК

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при місцевих органах виконавчої влади міста Ромни та Роменського району