Інформація, пам’ятки, бюлетні

Оприлюднено

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру в цифрах
м. Суми 2018

Орнітоз. Пам'ятка Для Населення

Місто Суми, як будь яке сучасне місто, це складний і багатогранний організм. Тут зустрічаються і тісно взаємодіють представники двох систем, міської (з її соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної підсистемами) і природної. Тому місто є середовищем не тільки для проживання людей, а й для існування різних видів рослин і тварин. Частково вони існують в одомашненому (окультуреному) стані, інші можуть існувати тільки в специфічних домашніх умовах (оранжереях, теплицях, акваріумах тощо) зустрічаються також дикорослі рослини та дикі тварини. Незважаючи на взаємопов'язаність і взаємозалежність всіх елементів екологічної системи міста, визначальним фактором є антропогенний вплив.