Для спеціалізованих служб цивільного захисту

Оприлюднено

Потужний світовий промисловий розвиток викликав зростання антропогенних порушень, техногенної перевантаженості території України. Останнім часом відбулося зростання кількості та масштабності надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Національна безпека України безпосередньо залежить від того, як на державному, регіональному, місцевому і об’єктовому рівнях вирішуються завдання захисту населення, об’єктів економіки, історичного та культурного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру.

Такий стан безпеки зобов’язує державу, органи самоврядування, керівників суб’єктів господарювання вживати заходи, направлених на створення цілісної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій й проведення виваженої політики з цих питань.

Однією з важливих ланок в системі заходів по реагуванню на надзвичайні ситуації є навчання і готовність членів спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях.

Реалії життя показують, що затрати на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на порядок більші ніж витрати для організації навчання спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту діям у надзвичайних ситуаціях.

До практичної складової навчання працівників суб’єктів господарювання належать спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту, об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

Аналіз результатів перевірок реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на суб’єктах господарювання засвідчує, що практичні навчання з питань цивільного захисту, які проводиться, в переважній більшості є неефективними з ряду причин і в основному внаслідок низької компетентності керівників суб’єктів господарювання.

Представлені методичні рекомендації покликані визначети єдині погляди на функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту всіх рівнів та надання методичної допомоги у їх створенні, організації роботи, керівництві функціювання та відпрацюванні плануючої документації.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Методичні рекомендації

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЛУЖБИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Методичні рекомендації

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИКИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Методичні рекомендації

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Методичні рекомендації