Історія центру

Будівля департаменту ЦЗ населення Сумської ОДА. Другий та пятий поверх займає НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області

Крилатий лозунг міжнародного цивільного захисту “Privent. Rescue. Help” – “Запобігти. Врятувати. Допомогти” сьогодні відомий кожному.

Питаннями попередження можливих надзвичайних ситуацій шляхом фахової підготовки та навчання населення в Сумській області безпосередньо займається Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області безпосередньо бере початок від Обласної школи цивільної оборони Штабу місцевої протиповітряної оборони УРСР, створеної у травні 1957 р.

Заняття на курсах цивільної оборони з керівниками підприєств. 1965 рік.

Тренування невоєнизованих формувань діям в умовах застосування зброї масового ураження. 1969 рік.

Через три роки МППО була підпорядкована Міністерству оборони, а в 1961р. реорганізована в Цивільну оборону СРСР. З лютого 1967р. школа отримала статус курсів цивільної оборони області, які підпорядковувалися Штабу ЦО Української РСР. Основним їх завданням була підготовка керівних кадрів до дій в умовах війни із застосуванням зброї масового ураження.

На момент створення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацийцій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (1996 р.), установа працювала як 390 Курси цивільної оборони Сумскої області. Станом на жовтень 1996р. (мм. Суми, Конотоп, Шостка та Ромни) курси цивільної оборони займалися підготовкою та перепідготовкою осіб керівного склада цивільної оборони, впроваджували в життя вимоги нормативно-правових актів, спрямованих на нову парадигму цивільної оборони, що базується на визнанні пріоритету захисту населениня і територій від загноз мирного часу. Навчальні програми були переорієнтовано на запобігання и реагування на надзвайні ситуації техногенного та природнього характеру. Методичні розробки були адаптовані до вимог часу, запроваджені нові методи навчання: одними з найперших на Україні 390 курси практикують проведенное ділових ігор в процессии підготовки керівного складу органаів управління ЦО. Значна увага стала приділятися вивченню і популяризації передового досвіду викладання матеріалу та висвітлення нової навчальної тематики.

З січня 2003 р. установа отримала назву Курсів цивільної оборони області і подвійне підпорядкування: МНС України та Сумській обласній державній адміністрації. Наказом МНС України у липні 2005 року курси цивільної оборони Сумської області реорганізовані в навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області шляхом об’єднання з навчальним пунктом Головного управління МНС України в області. Після входження до складу навчально-методичного центру, навчальний пункт додатково отримав ліцензію ще й на первинну підготовку рятувальників. У 2015 році зі складу центру навчальний пункт було виключено.

Штабне тренування бойового розрахунку начальника ЦО об'єкту. Оперативний черговий сповіщує керівний скалад ЦО. 1976 рік.

На даний час Центр є державною установою, що виконує завдання у складі єдиної  державної системи цивільного захисту щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та проводить методичний супровід підприємств, установ і організацій з питань організації заходів цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту. Структурними підрозділами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області є:

 • Об’єднані обласні та міста Суми курси удосконалення керівних кадрів ІІ категорії;

Заняття у аудиторії Конотопських курсів цивільної оборони. 2005 рік.

Виїздне заняття з підготовки фахівців, діяльність яких повіязанна з виконанням завдань цивільного захисту. Обласні курси удосконалення керівних кадрів. 2015 рік.

 • Обласний методичний кабінет;
 • Навчально-тренувальне містечко;
 • Шосткинські курси III категорії;
 • Конотопські курси III категорії;
 • Навчально-консультаційні пункти мм. Глухова, Лебедина, Охтирки, Ромни.

Основні завдання центру полягають в наступному:

 • проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі — функціональне навчання);

Тренування молоді на базі міського клубу юних рятувальників "Барс". 2016 рік.

 • надання допомоги керівному складу територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок з питань підготовки та проведення командно-штабних навчань і штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту;
 • здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням на суб’єктах господарювання спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, практичною підготовкою працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • проведення консультацій з питань планування діяльності для суб’єктів забезпечення цивільного захисту;
 • здійснення методичного супроводу суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту;
 • проведення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Заняття зі слухачами центру проходять в обладнаних, відповідно до вимог Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, класах та кабінетах.

Підведення підсумків роботи НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області за 2017 навчальний рік.

До комплексу навчально-матеріальної бази центру входять: методичний кабінет центру, дев’ять навчальних класів, чотири навчально-консультаційний пункти, сучасні технічні засоби навчання, бібліотека центру, актовий зал, навчально-тренувальне містечко, комплекти навчальних приладів, пристроїв та засобів індивідуального захисту.

Щороку в центрі отримують знання з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки тисячі слухачів. За останні 10 років на обласних курсах центру підготовлено 27048, а на міських курсах – 54 893 слухача.

При центрі діє науково-методична рада з питань ЦЗ та БЖД до складу якої входять науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів області, що викладають навчальні курси “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист”. Окреме місце в роботі установи посідає співпраця з громадськими організаціями, у т.ч. з дитячими та молодіжними. Восени 1997 р. в Сумській області розпочала свою роботу обласна дитяча молодіжна організація “Молода Січ”, одним з головних напрямків діяльності якої стала підготовка дітей, юнацтва та молоді за програмою “Рятувальник”, розробленою за сприяння курсів. Досвід цієї роботи отримав схвальну оцінку міністра МНС України В. М. Кальченка і за його пропозицією в січні 1998 р. на базі Сумської загальноосвітньої школи № 8 був створений міський клуб юних рятувальників “Барс”. У квітні 1999 р. “Молода Січ” та “Барс” виступили співзасновниками Всеукраїнського громадського дитячого руху “Школа безпеки”, а у вересні 2000 р. за сприяння курсів було проведено його перший обласний збір-змагання. На даний час створене і діє обласне відділення руху.

На виконання Генеральної угоди Міносвіти та МНС України щодо організації навчально-виховної роботи в дошкільних закладах з питань захисту життя і здоров’я дітей у надзвичайних ситуаціях, центр ініціював запровадження “Тижня безпеки дитини”. На базі дошкільного виховного закладу № 22 “Джерельце” (м. Суми) спільно з Сумським державним університетом був створений методичний експериментальний майданчик з апробації програми “Охорона життя та здоров’я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях”.

Досвідчений колектив та відповідна навчально-матеріальна база навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області дозволяє йому проводити заняття на високому методичному рівні і надавати методичну допомогу з підготовки та проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) суб’єктам господарської діяльності.