Порядок організації проведення занять з працівниками за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях

Постанова КМУ № 444 від 26.06.2013, п.8

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях поділяються на:

 • програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій;
 • програми спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
 • програми додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;
 • програми пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
 • програми прискореної підготовки працівників до дій в особливий період.

Рекомендована тематика за програмами підготовки працівників надана в Організаційно-методичних вказівках з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у Сумській області Сумської ОДА від 19.12.2017 року Додаток 7.

Постанова КМУ № 444 від 26.06.2013, п.12

З метою належної організації навчального процесу, забезпечення послідовності теоретичного і практичного навчання на підприємствах, в установах та організаціях розробляються і ведуться ПЛАНУВАЛЬНІ, ОБЛІКОВІ та ЗВІТНІ документи.

ПЛАНУВАЛЬНІ

 1. Наказ (розпорядження) керівника підприємства, установи, організації про розподіл працівників за навчальними групами загальною чисельністю від 5 до 30 чоловік, які утворюються по структурних підрозділах та створених ними спеціалізованих служб і формувань ЦЗ. Керівники навчальних груп, призначаються із числа керівників (заступників керівників) структурних підрозділів, спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, які пройшли спеціальну підготовку.
 2. Орієнтовний план навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях підприємства, установи, організації (на рік) розробляються на підставі: а) організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у НС; б) щорічних планів основних заходів ЦЗ територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ та їх ланок.
 3. Розклад занять.

Матеріали для проведення занять:

ОБЛІКОВІ

 1. Журнал обліку занять з цивільного захисту (№ та назва навчальної групи) на 20 __ рік.
 2. Журнал обліку підготовки осіб на курсах підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту.

ЗВІТНІ

Звіт про проведення навчань (тренувань) та документі згідно Табелю строкових донесень ДСНС (Наказ ДСНС від 11 жовтня 2014 року N 578)

 • Курсове навчання здійснюється у складі навчальної групи на об’єкті навчально-виробничої бази підприємства за формами: лекції, обговорення, показу, практичних та контрольних занять;
 • З окремих тем до проведення занять залучаються: члени об’єктових комісій з евакуації, керівники медичних формувань, працівники з питань ЦЗ підприємства;
 • Навчання працівників за місцем виробництва систематично спостерігаються МАЙСТРАМИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ.