ОБЛАСНІ ТА МІСТА СУМИ КУРСИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ ІІ КАТЕГОРІЇ

Обласні курси удосконалення керівних кадрів – структурний підрозділ післядипломної освіти центру, що здійснює спеціалізоване поглиблення, розширення і оновлення знань, умінь і навичок особи з вищою освітою у сфері цивільного захисту, провадить інноваційну та науково-методичну діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

До складу курсів входять: цикл практичної підготовки, кабінет інформаційних технологій та лабораторія наочних засобів навчання.

Педагогічний колектив обласних курсів
Сергій Михайлович Кочеров

Сергій Михайлович Кочеров

завідувач курсів

заступник завідувача курсів

Вадим Станіславович курилко

Вадим Станіславович курилко

завідувач кабінетом інформаційних технологій

Лариса Леонідівна Куськова

Лариса Леонідівна Куськова

завідувач лабораторії

Валерій Семенович Кудінов

Валерій Семенович Кудінов

методист курсів

Михайло Олексійович Курило

Михайло Олексійович Курило

Старший викладач

Микола Васильович Харченко

Микола Васильович Харченко

викладач

Юрій Іванович Смоляр

Юрій Іванович Смоляр

Викладач

Нормативна база документів на 2018 рік
Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у Сумській області

Для планування у сфері ЦЗ, здійснення навчання керівного складу, органів управління та сил ЦЗ, навчання населення діям у надзвичаних ситуаціях та використання у роботі. від 19.12.2017

Розпорядження голови Сумської ОДА № 763-ОД від 19.12.2017

Про основні напрями підготовки і завдання цивільного захисту

Розпорядження голови Сумської ОДА № 709-ОД від 08.12.2017

Перелік категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту в НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області у 2018 році

Постанова КМУ №819 від 23.10.2013

"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 230 від 28.03.2018)

План комплектування

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з органі-зацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2019 рік

Функціональне навчання

Функціональне навчання здійснюється у відповідності Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про оборону”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про боротьбу з тероризмом”, до інших нормативно-правових актів України з питань вищої, професійно-технічної освіти, цивільного захисту, системи стандартів освіти, а також нормативних документів МОН та ДСНС.

На регіональном рівні навчальний процес за основними видами функціонального навчання здійснюється обласними курсами удосконалення кваліфікації керівних кадрів у складі навчально-методичних центрів, на місцевому та об’єктовому рівнях міськими курсами цивільного захисту та навчально-консультаційними пунктами.

Основними видами функціонального навчання, що забезпечують його безперервність є короткострокове (до 40 навчальних годин) удосконалення кваліфікації керівних кадрів – проводиться на обласних курсах удосконалення кваліфікації керівних кадрів, виїзних заняттях по підвищенню рівня компетентності державних службовців, інших керівних і управлінських кадрів, які за сферою своєї посади виконують певні завдання, функції у межах законодавчо визначених повноважень з питань цивільного захисту.

До короткострокового підвищення кваліфікації цільового призначення також належить участь керівних кадрів у навчально-методичних зборах цивільного захисту, конференціях, семінарах з проблем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Постнова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819
"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 230 від 28.03.2018)

Категорія слухачів

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)

1
годин
грн
коп

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1
годин
грн
коп

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворенні суб’єктами господарювання незалежно від форми власності

1
годин
грн
грн

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх заступники

1
годин
грн
грн

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту

1
годин
грн
грн

Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та суб’єктах господарювання незалежно від форм власності

1
годин
грн
грн