ОБЛАСНІ ТА МІСТА СУМИ КУРСИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ ІІ КАТЕГОРІЇ

Обласні курси удосконалення керівних кадрів – структурний підрозділ післядипломної освіти центру, що здійснює спеціалізоване поглиблення, розширення і оновлення знань, умінь і навичок особи з вищою освітою у сфері цивільного захисту, провадить інноваційну та науково-методичну діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

До складу курсів входять: цикл практичної підготовки, кабінет інформаційних технологій та лабораторія наочних засобів навчання.

Педагогічний колектив обласних курсів
Сергій Михайлович Кочеров

Сергій Михайлович Кочеров

завідувач курсів

заступник завідувача курсів

Вадим Станіславович курилко

Вадим Станіславович курилко

завідувач кабінетом інформаційних технологій

Лариса Леонідівна Куськова

Лариса Леонідівна Куськова

завідувач лабораторії

Валерій Семенович Кудінов

Валерій Семенович Кудінов

методист курсів

Михайло Олексійович Курило

Михайло Олексійович Курило

Старший викладач

Микола Васильович Харченко

Микола Васильович Харченко

викладач

Юрій Іванович Смоляр

Юрій Іванович Смоляр

Викладач

Нормативна база документів на 2018 рік
Розпорядження голови Сумської ОДА № 709-ОД від 08.12.2017

Перелік категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту в НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області у 2018 році

Наказ МВС № 523 від 29.05.2014

"Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Розпорядження голови Сумської ОДА № 763-ОД від 19.12.2017

Про основні напрями підготовки і завдання цивільного захисту

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у Сумській області

Для планування у сфері ЦЗ, здійснення навчання керівного складу, органів управління та сил ЦЗ, навчання населення діям у надзвичаних ситуаціях та використання у роботі. від 19.12.2017

Постанова КМУ №819 від 23.10.2013

"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"

Функціональне навчання

Функціональне навчання здійснюється у відповідності Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про оборону”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про боротьбу з тероризмом”, до інших нормативно-правових актів України з питань вищої, професійно-технічної освіти, цивільного захисту, системи стандартів освіти, а також нормативних документів МОН та ДСНС.

На регіональном рівні навчальний процес за основними видами функціонального навчання здійснюється обласними курсами удосконалення кваліфікації керівних кадрів у складі навчально-методичних центрів, на місцевому та об’єктовому рівнях міськими курсами цивільного захисту та навчально-консультаційними пунктами.

Основними видами функціонального навчання, що забезпечують його безперервність є короткострокове (до 40 навчальних годин) удосконалення кваліфікації керівних кадрів – проводиться на обласних курсах удосконалення кваліфікації керівних кадрів, виїзних заняттях по підвищенню рівня компетентності державних службовців, інших керівних і управлінських кадрів, які за сферою своєї посади виконують певні завдання, функції у межах законодавчо визначених повноважень з питань цивільного захисту.

До короткострокового підвищення кваліфікації цільового призначення також належить участь керівних кадрів у навчально-методичних зборах цивільного захисту, конференціях, семінарах з проблем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Постнова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819
"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"

Категорія слухачів

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

1
годин
грн
грн

Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

1
годин
грн
грн
1
годин
грн
грн