СУМСЬКІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КУРСИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(II КАТЕГОРІЇ)

Сумські територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності – основний структурний підрозділ центру, що здійснює спеціалізоване поглиблення, розширення і оновлення знань, умінь і навичок слухачів у сфері цивільного захисту, провадить інноваційну та науково-методичну діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Педагогічний колектив Сумських територіальних курсів ЦЗ та БЖД
Сергій Михайлович Кочеров

Сергій Михайлович Кочеров

завідувач курсів

Михайло Олексійович Курило

Михайло Олексійович Курило

Старший викладач

Микола Васильович Харченко

Микола Васильович Харченко

викладач

Юрій Іванович Смоляр

Юрій Іванович Смоляр

Викладач

 Віталій Вікторович Степанов

Віталій Вікторович Степанов

Майстер виробничого навчання

Андрій Григорович Бурьян

Андрій Григорович Бурьян

Майстер виробничого навчання

Олег Григорович Воронов

Олег Григорович Воронов

Майстер виробничого навчання

Іван Миколайович Гаманець

Іван Миколайович Гаманець

Майстер виробничого навчання

Юрій Борисович Стрілець

Юрій Борисович Стрілець

Майстер виробничого навчання

Нормативна база документів на 2019 рік
Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у Сумській області

Для планування у сфері ЦЗ, здійснення навчання керівного складу, органів управління та сил ЦЗ, навчання населення діям у надзвичаних ситуаціях та використання у роботі. від 19.12.2017

Розпорядження голови Сумської ОДА № 763-ОД від 19.12.2017

Про основні напрями підготовки і завдання цивільного захисту

Розпорядження голови Сумської ОДА № 709-ОД від 08.12.2017

Перелік категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту в НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області у 2018 році

Постанова КМУ №819 від 23.10.2013

"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 230 від 28.03.2018)

План комплектування

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з органі-зацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2019 рік

Функціональне навчання

Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки.

Функціональне навчання – це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.

Практична підготовка – це закріплення керівним складом і фахівцями теоретичних знань з питань цивільного захисту та набуття ними навичок і досвіду виконання завдань та функцій під час командно-штабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три – п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

Перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання наведено у додатку 1 (Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”).

Для організації проведення функціонального навчання навчально-методичними центрами розробляються відповідні програми.

Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Постнова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819
"Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 230 від 28.03.2018)

Категорія слухачів

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)

1
годин
грн
коп

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1
годин
грн
коп

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворенні суб’єктами господарювання незалежно від форми власності

1
годин
грн
грн

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх заступники

1
годин
грн
грн

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту

1
годин
грн
грн

Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та суб’єктах господарювання незалежно від форм власності

1
годин
грн
грн