НАВЧАЛЬНА РОБОТА В ЦЕНТРІ

Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, ДСНС разом з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування утворює навчально-методичні центри сфери цивільного захисту. Навчання осіб керівного складу та фахівців, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки.

Функціональне навчання – це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.

Практична підготовка – це спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту, що проводяться суб’єктами господарювання відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період, затверджених в установленому законодавством порядку.

Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три – п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

Перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання наведено у додатку 1 Постанови КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819.

Виконавцями завдань з навчальної роботи є курси, які відповідають за:

проведення спеціалізованих навчальних курсів (тематичних семінарів) з виконання певних завдань, робіт у складі органів управління, аварійно-рятувальних служб та формувань;

здійснення практичного навчання на підприємствах, в установах, організаціях, пов’язаного із набуттям особою досвіду виконання завдань і обов’язків під час підготовки та проведення спеціальних об’єктових тренувань, навчань з цивільного захисту, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

організація дослідно-експериментальної роботи із вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових тренувань, навчань з цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з організації та проведення заходів Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини;

забезпечення виконання умов договорів про навчання з юридичними і фізичними особами;

надання консультаційних, аналітичних та інших кваліфікованих послуг з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

підготовка і видання експрес-інформацій, навчальних, методичних і наочних матеріалів, рекомендацій, пам’яток, оригінал-макетів інформаційно-довідкових кутків та виконання інших робіт з навчання;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду.