КОНОТОПСЬКІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КУРСИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ІІІ категорії

Конотопські курси ЦЗ та БЖД 3 категорії – основний підрозділ Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області.

Курси на місцевому та об’єктовому рівнях проводять курсове навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб’єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних,несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.

АДРЕСА КУРСІВ
41606 місто Конотоп, вулиця Професійна 3а
+08096 6806347
ПЕДАГОГИЧНИЙ КОЛЕКТИВ КУРСІВ
Шумицький Валерій Михайлович

Шумицький Валерій Михайлович

Завідувач курсів

ГРЕЧКО Олег Григорович

ГРЕЧКО Олег Григорович

майстер виробничого навчання

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

майстер виробничого навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ
ШУМИЦЬКИЙ Валерій Михайлович

ПОНЕДІЛОК

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

СЕРЕДА

ГРЕЧКО Олег Григорович

П’ЯТНИЦЯ

Примітка: консультації безпосередньо на об’єктах, установах та в оорганізаціях надаються під час проведення практичного навчання на суб’єктах господарювання та за попередньою домовленістю.

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ КУРСІВ на 2019 рік
№ п/п Категорія  тих, хто навчається Кількість груп Строки проведення занять
1.               Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування м. Конотопа 10 22-24.01.2019 р.
2.               Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування Конотопського району 10 29-31.01.2019
3.               Командири відділень та ланок пожежегасіння м. Конотопа 10 12-14.02.2019 р.
4.               Командири відділень та ланок пожежегасіння Конотопського району 10 19-21.02.2019
5.               Командири формувань охорони громадського порядку (ОГП) м. Конотопа 10 5-7.03.2019 р.
6.               Командири формувань охорони громадського порядку (ОГП) Конотопського району 10 19-21.03.2019
7.               Командири ланок по захисту сільськогосподарських рослин Конотопського району 10 9-11.04.2019
8.               Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту м. Конотопа 10 16-18.04.2019 р.
9.               Командири санітарних постів Конотопського району 10 14-16.05.2019
10.          Командири санітарних постів м. Конотопа 10 21-23. 05.2019 р.
11.          Працівники чергово-диспетчерських служб суб’єктів господарювання  м. Конотопа 10 11-13.06.2019 р.
12.          Працівники чергово-диспетчерських служб суб’єктів господарювання  Конотопського району 10 18-20.06.2019
13.          Розвідники–дозиметристи        м. Конотопа 10 10-12.09.2019 р.
14.          Розвідники–дозиметристи  Конотопського району 10 24-26.09.2019
15.          Спеціальна підготовка осіб, які залучаються до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Конотопського району 10 1-3.10.2019 р.
16.          Спеціальна підготовка осіб, які залучаються до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки м. Конотопа 10 8-10. 10.2019 р.
17.          10 22-24.10.2019 р.
18.          10 5-7.11.2019 р.
19.          10 12-14.11.2019 р.

Категорії обсіб

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту

годин
грн
коп

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

годин
грн
коп

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

годин
грн
коп

Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

годин
грн
коп

Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки

годин
грн
коп

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

годин
грн
коп

Спеціальна підготовка осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

годин
грн
коп

Посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

годин
грн
коп

Посадові особи, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки

години
грн
коп

Пакет документів для оформлення договору на навчання