КОНОТОПСЬКІ КУРСИ

Конотопські курси 3 категорії – державна постійно діюча навчально- методична установа цивільного захисту України в складі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області.

Курси на місцевому та об’єктовому рівнях проводять курсове навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб’єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних,несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.

АДРЕСА КУРСІВ
41606 місто Конотоп, вулиця Професійна 3а
+08096 6806347
ПЕДАГОГИЧНИЙ КОЛЕКТИВ КУРСІВ
Шумицький Валерій Михайлович

Шумицький Валерій Михайлович

Завідувач курсів

ГРЕЧКО Олег Григорович

ГРЕЧКО Олег Григорович

майстер виробничого навчання

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

майстер виробничого навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ
ШУМИЦЬКИЙ Валерій Михайлович

ПОНЕДІЛОК

ДАНИЛЕНКО Віктор Васильович

СЕРЕДА

ГРЕЧКО Олег Григорович

П’ЯТНИЦЯ

Примітка: консультації безпосередньо на об’єктах, установах та в оорганізаціях надаються під час проведення практичного навчання на суб’єктах господарювання та за попередньою домовленістю.

ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ КУРСІВ на 2018 рік
Категорії слухачів Кількість годин Кількість груп Строки проведення занять
 1. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
Особи, які очолюють територіальні та об’єктові формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи 18 1 06-08.02
1 20-22.02
1 13-15.03
1 20-22.03
1 10-12.04
1 17-19.04
1 05-07.06
1 12-14.06
Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки 18 1 15-17.05
1 22-24.05
Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання 18 1 12-14.06
 2. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту 18 1 16-18.01
Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період 18 1 23-25.01
Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання до дій у надзвичайних ситуаціях, а також інструктори консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування 18 1 04-06.09
1 11-13.09
1 18-20.09
1 25-27.09
1 02-04.10
1 09-11.10
1 16-18.10
1 23-25.10
1 06-08.11
1 13-15.11
Всього за міські курси 23

Функціональне навчання у сфері цивільного захисту

Кількість годин за програмою

Вартість навчання

годин
грн
коп

Пакет документів для оформлення договору на навчання